O UDRUZI

udruga za neformalno obrazovanje i kritičku emancipaciju

Blaberon je osnovan je s ciljem kritičke emancipacije putem književnog medija. Od 2012. g. udruga provodi ‘radionice čitanja’ tj. višemjesečne programe u okviru kojih se čitaju književni tekstovi. Radionice nisu ‘eventi’ na koje se dolazi bez pripreme, nego pretpostavljaju kontinuirano čitanje. Na taj način udruga promovira ozbiljno shvaćanje književnog medija, uzimajući u obzir njegovu društvenu ulogu, njegov politički potencijal, koji se ostvaruje samo kroz aktivno, kritičko čitanje i živu raspravu.

Blaberon smatra da je nemoguće odgovorno društveno djelovati ako se ne mijenjaju odnosi društvene, ‘pedagoške’ reprodukcije. U danom kontekstu književnost se, ako sagledamo marketinški i ideološki joj doznačenu društvenu funkciju, reducira na mjesečarski hobi koji ne pretendira na istinski javno djelovanje. A javno djelovati za Blaberon predstavlja mijenjati književnu pedagogiju prema kojoj je knjiga tek posrednik između proizvođača i potrošača. Javno djelovati znači mijenjati načine na koji se književnost i stvara i ‘konzumira’, načine na koje se o njoj piše i raspravlja (ili ne piše i ne raspravlja). U tom pogledu Blaberon pokreće radionice čitanja: preko rasprava utemeljenih na konkretnim književnim tekstovima udruga intervenira u tržišno postavljenu definiciju knjige kao proizvoda, a čitanja kao razbibrige za koju je vremena uvijek premalo. Čak i u najmlađoj životnoj dobi, gdje se slovkanjem uči čitati, čitanje nije ni razbibriga ni dokolica, nego aktivnost koju treba ozbiljno shvatiti kao bitan preduvjet mišljenja. I kao takva ona se treba održavati i produbljivati, bez obzira na životnu dob, stupanj obrazovanja ili tip zanimanja.

Blaberonove radionice su besplatne. One nisu programi kreativnog pisanja niti im je cilj promovirati izdavače i njihove autore koji čitaju ‘za’ publiku koja ne postavlja pitanja. One ne demistificiraju ‘autora’ i ne upoznaju ga s ‘publikom’. Blaberonov jedini subjekt, medij i cilj su čitatelj, knjiga i rasprava.